Pielęgnacja i wycinka drzew

Wykonujemy wszelkie prace wymagające dostępu linowego lub z podnośnika koszowego.
W szczególności specjalizujemy się w usuwaniu drzew znajdujących się na terenie, na którym nie ma możliwości położenia drzewa w całości. Drzewo usuwamy kawałek po kawałku, a cały urobek opuszczamy bezpiecznie na dół.

Z prac arborystycznych wykonujemy także:

  • cięcia sanitarne – usuwanie zagrożeń w postaci chorych, martwych, połamanych konarów i gałęzi,
  • cięcia prześwietlające i korygujące wykonywane w celu poprawienia stanu zdrowotnego lub stanu technicznego drzew (poprawa statyki, zapobieganie rozłamaniom),
  • cięcia likwidujące kolizję drzewa z infrastrukturą (budynki, urządzenia, ciągi komunikacyjne, linie napowietrzne),
  • usuwanie skutków wichur,
  • cięcie drzewa na klocki oraz łupanie,
  • czyszczenie działek zadrzewionych oraz zakrzaczonych,
  • wywóz drewna.